Tietosuojaseloste

 

ProBookers Tietosuojaseloste

 

ProBookers SC Oy, y-tunnus: 2658106-9 (myöhemmin Yhtiö)

Maaherrankatu 27, 70100 KUOPIO

 

Tietosuojaavastaava:

Kari Voutila

0400-671 479

kari@probookers.fi

Yhtiö noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelystä.

Miksi keräämme tietoja

Yhtiö kerää myöhemmin kuvattuja tietoja oman liiketoimintansa harjoittamista varten. Liiketoimintaa kuuluu Yhtiön oman markkinoinnin ja viestinnän lisäksi asiakashankinta Yhtiön päämiehille ja tähän liittyvä markkinointi ja viestintä eri välineissä.

Mitä tietoja keräämme ja miten

Keräämme tietoja asiakkaistamme liiketoimintaamme varten. Hankimme ja ostamme henkilötietoja julkisista rekistereistä ja käytämme niitä liiketoiminnassamme. Vastaanotamme henkilötietoja asiakkailtamme liiketoimintaamme varten. Edellytämme tietojen luovuttajilta sekä vastaanottajilta voimassa olevan lainsäädännön noudattamista. Kerättäviä tietoja eri lähteistä ovat:

  • Yrityksen nimi ja/tai henkilön nimi
  • Y-tunnus ja/tai henkilötunnus
  • Yhteystiedot
  • Henkilön titteli sekä tehtävät
  • Liikevaihtotiedot
  • Toimiala
  • Henkilöstömäärä
  • Tilinpäätöstiedot

Miten säilytämme tietoja

Säilytämme tietoja vain sähköisesti tietokannoissa, jotka on asianmukaisesti suojattu ja joihin pääsy on vain nimetyillä henkilöillä Yhtiössä.

Säilytämme tietoja niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista tai pakollista liiketoimintamme takia.

Tietojen luovutus ja käsittelyalue

Luovutamme hallussamme olevia henkilötietoja kolmansille liiketoimintaamme harjoittaessa.  Tällaisia tahoja ovat mm. taloushallinnon ja maksuliikenteen palveluja Yhtiölle tuottavat yritykset ja Yhtiön asiakkaat.

Tietoja käsitellään EU:n ja ETA-alueella eikä tietoja luovuteta tämän alueen ulkopuolelle.

Oikeus tarkistaa tiedot ja kieltää tietojen käyttö

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa Yhtiön rekistereistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus estää omien tietojensa käyttö markkinointiin ja viestintään sekä kieltää tietojensa luovuttaminen kolmansille.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena Yhtiölle ja pyyntöön tulee liittää kopio voimassa olevasta kuvallisesta henkilötodistuksesta. Pyyntö lähetetään:

ProBookers SC Oy

Tietosuojavastaava

Maaherrankatu 27

70100 KUOPIO